progres  
 

Historia, současnost | kulturní a sportovní akce

Firma byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS v Brně dne 4.května 1994 . Od tohoto data působí v segmentu trhu stavebních prací.

Firmu založil Ing. Petr Kempný , autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby . Od roku 1994 je jednatelem společnosti.

Po dobu existence jsme vytvořili pevné základy pro další rozvoj firmy a to jednak vytvořením týmu zaměstnanců kteří se podílejí na celém procesu zakázky od nabídky, realizaci až po předání stavby. Máme také vytvořen tým stabilních externích pracovníků, kteří s námi spolupracují na našich zakázkách.

Za dobu působnosti jsme si vybudovali pevné postavení na stavebním trhu v regionu a nadále je naší snahou udržet si dosavadní dobré jméno a přizpůsobovat se novým ekonomickým poměrům v ČR. Neustále sledujeme vývoj nových materiálů a v maximální míře využíváme nových zkušeností v praxi.

Využíváme progresivní technologické postupy výstavby , materiály našich a zahraničních výrobců , aplikace těchto nových materiálů a nové způsoby montáží.

Firma disponuje potřebným strojovým vybavením , mechanizací a nářadím pro provádění staveb pozemního stavitelství, pro zemní práce , inženýrské sítě , bourací práce. V současné době máme stabilizovaný kádr vlastních kmenových pracovníků THP a odborných pracovníků různých profesí s odpovídající kvalifikací a školením v počtu 36-45 zaměstnanců.

Oprávnění k podnikání:

  • provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
  • projektová činnost ve výstavbě
  • zemní práce , vnitrostátní nákladní autodoprava
  • nákup a prodej

  • bottom